Discurso y sociedad

Discurso y sociedad
By:José Luis Blas Arroyo
Published on 2006 by Universitat Jaume I


L'objectiu fonamental d'aquest volum és dedicar un espai autònom per a l'anàlisi i el debat sobre la influència recíproca que es dispensen dos realitats amb les que convivim a diari: la llengua, o les llengües amb les que ens comuniquem, i la societat que ens envolta. Conté les ponències i comunicacions presentades al II Congrés sobre Llengua i Sociedad, organitzat per la Universitat Jaume I.

This Book was ranked at 31 by Google Books for keyword The Seville Communion.

Book ID of Discurso y sociedad's Books is CxZ_zH44PVkC, Book which was written byJosé Luis Blas Arroyohave ETAG "9w/gcsg0IvU"

Book which was published by Universitat Jaume I since 2006 have ISBNs, ISBN 13 Code is 9788480215381 and ISBN 10 Code is 8480215380

Reading Mode in Text Status is false and Reading Mode in Image Status is true

Book which have "829 Pages" is Printed at BOOK under CategoryLanguage Arts and Disciplines

This Book was rated by Raters and have average rate at ""

This eBook Maturity (Adult Book) status is NOT_MATURE

Book was written in es

eBook Version Availability Status at PDF is falseand in ePub is false

Book Preview


Masukkan Email Anda Untuk Mendapatkan Promo Terbaru Dari Kami:

0 Response to "Discurso y sociedad"

Post a Comment